Khung tranh Hàn Quốc C8-N6

CODE
C8-N6
SIZE
2400x8x7
COLOR
N6