Phào chỉ Hàn Quốc C80-11-N4

CODE
C80-11-N4
SIZE
2400x80x11
COLOR
N4