Khung tranh Hàn Quốc C80-13-W10

CODE
C80-13-W10
SIZE
2400x80x13
COLOR
W10