Khung tranh Hàn Quốc C80-13-W7

CODE
C80-13-W7
SIZE
2400x80x13
COLOR
W7