Phào chỉ Hàn Quốc C80-15-N1

CODE
C80-15-N1
SIZE
2400x85x15
COLOR
N1