Khung tranh Hàn Quốc mã sp C80-15-N6

CODE
C80-15-N6
SIZE
2400x80x15
COLOR
N6