Khung tranh Hàn Quốc C80-15-W3

CODE
C80-15-W3
SIZE
2400x80x15
COLOR
W3