Khung tranh Hàn Quốc C80-15-W5

CODE
C80-15-W5
SIZE
2400x80x15
COLOR
W5