Khung tranh Hàn Quốc C80-C2

CODE
C80-C2
SIZE
2400x80x12
COLOR
C2