Khung tranh Hàn Quốc C80-C3

CODE
C80-C3
SIZE
2400x80x12
COLOR
C3