Khung tranh Hàn Quốc C80-C5

CODE
C80-C5
SIZE
2400x80x12
COLOR
C5