Khung tranh Hàn Quốc C85-C4

CODE
C85-C4
SIZE
2400x85x20
COLOR
C4