Phào chỉ Hàn Quốc F100-A1

CODE
F100-A1
SIZE
2400x100x9
COLOR
A1