Phào chỉ Hàn Quốc F100-G3

CODE
F100-G3
SIZE
2400x100x9
COLOR
G3