Phào chỉ Hàn Quốc F100-N2

CODE
F100-N2
SIZE
2400x100x9
COLOR
N2