Phào chỉ Hàn Quốc F100-N4

CODE
F100-N4
SIZE
2400x100x9
COLOR
N4