Phào chỉ tân cổ điển F100A-C3

CODE
F100A-C3
SIZE
2400x100x12
COLOR
C3