Phào chỉ Hàn Quốc F100A-C4

CODE
F100A-C4
SIZE
2400x100x12
COLOR
C4