Phào chỉ Hàn Quốc F100B-C5

CODE
F100B-C5
SIZE
2400x100x12
COLOR
C5