Phào chỉ Hàn Quốc F150-A1

CODE
F150-A1
SIZE
2400x150x7
COLOR
A1