Phào chỉ Hàn Quốc F150-G2

CODE
F150-G2
SIZE
2400x150x7
COLOR
G2