Phào chỉ Hàn Quốc F150-G4

CODE
F150-G4
SIZE
2400x150x7
COLOR
G4