Phào chỉ Hàn Quốc F150-G5

CODE
F150-G5
SIZE
2400x150x7
COLOR
G5