Phào chỉ Hàn Quốc F150-N5

CODE
F150-N5
SIZE
2400x150x7
COLOR
N5