Phào chỉ tân cổ điển F200-C3

CODE
F200-C3
SIZE
2400x200x12
COLOR
C3