Phào chỉ Hàn Quốc F200-N2

CODE
F200-N2
SIZE
2400x200x7
COLOR
N2