Phào chỉ Hàn Quốc F200-N3

CODE
F200-N3
SIZE
2400x200x7
COLOR
N3