Phào chỉ Hàn Quốc F200-N4

CODE
F200-N4
SIZE
2400x200x7
COLOR
N4