Phào chỉ Hàn Quốc F200-N5

CODE
F200-N5
SIZE
2400x250x7
COLOR
N5