Phào chỉ tân cổ điển F200-N6

CODE
F200-N6
SIZE
2400x200x7
COLOR
N6