Phào chỉ tân cổ điển F200-N8

CODE
F200-N8
SIZE
2400x200x7
COLOR
N8