Phào chỉ Hàn Quốc F250-A2

CODE
F250-A2
SIZE
2400x250x7
COLOR
A2