Phào chỉ Hàn Quốc F250-N5

CODE
F250-N5
SIZE
2400x250x7
COLOR
N5