Phào chỉ tân cổ điển F250-N6

CODE
F250-N6
SIZE
2400x250x7
COLOR
N6