Phào chỉ tân cổ điển F250-N7

CODE
F250-N7
SIZE
2400x250x7
COLOR
N7