Phào chỉ Hàn Quốc F300-A1

CODE
F300-A1
SIZE
2400x300x7
COLOR
A1