Phào chỉ Hàn Quốc F300-A2

CODE
F300-A2
SIZE
2400x300x7
COLOR
A2