Phào chỉ Hàn Quốc F300-G4

CODE
F300-G4
SIZE
2400x300x7
COLOR
G4