Phào chỉ Hàn Quốc F300-N1

CODE
F300-N1
SIZE
2400x300x7
COLOR
N1