Phào chỉ Hàn Quốc F300-N3

CODE
F300-N3
SIZE
2400x300x7
COLOR
N3