Phào chỉ Hàn Quốc F300-N4

CODE
F300-N4
SIZE
2400x300x7
COLOR
N4