Phào chỉ Hàn Quốc F300-N5

CODE
F300-N5
SIZE
2400x300x7
COLOR
N5