Phào chỉ Hàn Quốc F45-A1

CODE
F45-A1
SIZE
2400x45x9
COLOR
A1