Phào chỉ tân cổ điển F45-C3

CODE
F45-C3
SIZE
2400x45x12
COLOR
C3