Phào chỉ Hàn Quốc F45-C5

CODE
F45-C5
SIZE
2400x45x12
COLOR
C5