Phào chỉ Hàn Quốc F45-G2

CODE
F45-G2
SIZE
2400x45x9
COLOR
G2