Phào chỉ Hàn Quốc F45-N4

CODE
F45-N4
SIZE
2400x45x9
COLOR
N4