Phào chỉ Hàn Quốc F45-N5

CODE
F45-N5
SIZE
2400x45x9
COLOR
N5