Phào chỉ tân cổ điển F45-N7

CODE
F45-N7
SIZE
2400x45x9
COLOR
N7