Phào chỉ Hàn Quốc F60-C2

CODE
F60-C2
SIZE
2400x60x12
COLOR
C2